Aktualno
31.05.2016   Znesek zajamčene vsote vlog >>
Nova Kreditna banka Maribor in Poštna banka Slovenije obveščata vse svoje vlagatelje, da bodo zaradi pravne združitve bank, ki je predvidena s 1.7.2016, posamezne vloge vlagateljev Nove Kreditne banke Maribor in Poštne banke Slovenije združene v skupno vlogo, ki lahko preseže znesek kritja zajamčene vloge, ki znaša 100.000 EUR oz. več v skladu z zakonsko določenimi izjemami (več na spletnih straneh Nove KBM in Banke Slovenije).
 
Če bodo vaše vloge po predvideni združitvi presegle znesek kritja zajamčene vloge, boste imeli kot vlagatelj zakonsko pravico uveljavljati:
a) pravico do predčasne razvezave pogodbe, brez dodatnih stroškov;
b) pravico, da se ob predčasni razvezavi pogodbe (na vašo željo) vloga vse do dneva razvezave obrestuje po pogodbeni obrestni meri, ki se zaradi predčasne razvezave pogodbe ne zniža.
 
Rok, do katerega se lahko uveljavljata navedeni pravici, bo banka vlagateljem sporočila naknadno.
 
Pravice do predčasne razvezave ne bodo imeli vlagatelji, katerih vloge skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge niso zajamčene, kar je podrobneje opredeljeno na spletnih straneh Nove KBM in Banke Slovenije http://www.bsi.si/jamstvo-vlog.asp?MapaId=150.
 
Poštna banka Slovenije d.d.                               Nova KBM d.d.
20.05.2016   Nadgradnja elektronske banke >>

V Poštni banki Slovenije bomo v skladu z zahtevami o dodatni varnosti, ki jih je oblikoval evropski forum za varnost plačil malih vrednosti, SecuRe Pay, prihodnji teden nadgradili elektronsko banko.

Pri tem sta nas vodila dva osnovna namena: zagotoviti skladnost z evropskimi smernicami glede varnosti spletnih plačil ter strankam zagotoviti še varnejšo elektronsko banko.


Nadgradnja vpliva samo na uporabnike, ki v elektronsko banko vstopajo s kombinacijo uporabniškega imena in enkratnega gesla (pridobljenega s pomočjo ACO žetona ali OTP čitalca). Zaradi nadgradnje je potrebno dodatno potrditi:
• vsak vnos novega oz. sprememba obstoječega računa prejemnika v vzorcih plačil,
• vsako plačilo v višini 30 EUR ali več, če račun prejemnika ni shranjen med vzorci plačil.

Za uporabnike, ki v elektronsko banko vstopajo s kvalificiranimi digitalnimi potrdili, ni sprememb.


Kako poteka dodatno potrjevanje oz. dodatna avtorizacija?
Tako, da ponovno izračunamo enkratno geslo in ga vpišemo v novo okence, ki zahteva potrditveno geslo.

 

Vsem uporabnikom želimo uspešno in prijetno delo v elektronski banki.

20.05.2016   Prekinitev poslovanja s subjekti iz območja Krima >>

Obveščamo vas, da se banka do nadaljnjega umika iz poslovnih aktivnosti (izvrševanje plačilnih nalogov, odpiranje računov, opravljanje kreditnih ali depozitnih poslov,...), ki so kakorkoli neposredno ali posredno povezane s subjekti iz območja Krima:

  • območje Krim ali katerim koli organom te države;
  • katerokoli fizično osebo na Krimu ali osebo s prebivališčem na Krimu;
  • katerokoli pravno osebo, subjektom ali organom, ki ima sedež na Krimu;
  • katerokoli pravno osebo, subjektom ali organom na Krimu ali zunaj nje, ki so v neposredni ali posredni lasti oziroma pod neposrednim ali posrednim nadzorom ene ali več zgoraj navedenih oseb ali organov.

 

Zaradi navedenega je potrebno stranko, ki želi izvršiti plačilo na subjekte območja Krim oziroma želi pridobiti informacijo o prejemu plačila od teh subjektov opozoriti, da do nadaljnjega ne opravljamo teh transakcij.

31.03.2016   Sprememba Tarife za storitve banke >>

Obveščamo vas, da se bodo s 1. 6. in 1.7. 2016 spremenile višine nekaterih nadomestil Tarife za storitve banke. Spremembe so objavljene na spletni strani, v enotah banke in na vseh poštah.

29.03.2016   PBS in Nova KBM podpisali pogodbo o pripojitvi >>
Potem ko je Nova KBM od Pošte Slovenije pridobila 0,8844-odstotni lastniški delež v Poštni banki Slovenije (PBS) in postala njena edina lastnica, sta upravi bank danes podpisali pogodbo pripojitvi PBS k Novi KBM. Tako je narejen naslednji pomemben korak v postopku združevanja PBS in Nove KBM.

 

Povezovanje PBS in Nove KBM je eden strateško najpomembnejših projektov obeh bank v okviru konsolidacije Skupine Nove KBM. Nedavno je Nova KBM od Pošte Slovenije odkupila 0,8844-odstotni lastniški delež v PBS in tako postala njena 100-odstotna lastnica. Po soglasju nadzornih svetov PBS in Nove KBM pa sta upravi bank danes podpisali pogodbo o pripojitvi PBS k Novi KBM. Pripojitev bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register, kar bo mogoče po pridobitvi soglasja Banke Slovenije oz. Evropske centralne banke.

 
Z dnem veljavnosti pripojitve se bo celotno premoženje PBS z vsemi obveznostmi in pravicami preneslo na Novo KBM, ta pa bo kot pravna naslednica tako prevzela vse obveznosti in pravice iz vseh poslov, ki jih je pred pripojitvijo sklenila PBS.
 
Združena banka se bo po pripojitvi imenovala Nova KBM d.d., njen sedež pa bo še naprej v Mariboru.
Z združitvijo bo okrepila svoj položaj ene vodilnih univerzalnih bank na slovenskem bančnem trgu in naredila pomemben korak naprej pri postopnem osredotočanju na bančno dejavnost. To je tudi ena ključnih zavez načrta prestrukturiranja Nove KBM.
 
Z združitvijo PBS in Nove KBM bodo stranke pridobile širšo ponudbo sodobnih bančnih storitev po njihovi meri, s širše razvejano mrežo poslovalnic pa jim bo združena banka še bližje in bolj dostopna.
 
29.01.2016   Prekinitev poslovanja s subjekti iz držav Iran, Kube, Sirije, Sudana in Severne Koreje >>

Obveščamo vas, da se banka do nadaljnjega umika iz poslovnih aktivnosti (izvrševanje plačilnih nalogov, odpiranje računov, opravljanje kreditnih ali depozitnih poslov,...), ki so kakorkoli neposredno ali posredno povezane z naslednjimi subjekti:

  • države Iran, Kuba, Sirija, Sudan, Severna Koreja ali katerim koli organom te države;
  • katerokoli fizično osebo v Iranu, Kubi, Siriji, Sudanu, Severni Koreji ali osebo s prebivališčem v Iranu, Kubi, Siriji, Sudanu, Severni Koreji;
  • katerokoli pravno osebo, subjektom ali organom, ki ima sedež v Iranu, Kubi, Siriji, Sudanu, Severni Koreji;
  • katerokoli pravno osebo, subjektom ali organom v Iranu, Kubi, Siriji, Sudanu, Severni Koreji, ali zunaj njih, ki so v neposredni ali posredni lasti oziroma pod neposrednim ali posrednim nadzorom ene ali več zgoraj navedenih oseb ali organov.

    Zaradi navedenega je potrebno stranko, ki želi izvršiti plačilo na subjekte držav Iran, Kube, Sirije, Sudana, Severne Koreje oziroma želi pridobiti informacijo o prejemu plačila od teh subjektov opozoriti, da do nadaljnjega ne opravljamo teh transakcij.