Aktualno
29.01.2015   Previdno pri ravnanju z elektronskimi sporočili >>

V zadnjem času se je pojavilo večje število lažnih elektronskih sporočil, ki pozivajo prejemnike k posredovanju zaupnih osebnih podatkov, kot so uporabniška imena, gesla, bančni računi, številke bančnih kartic in podobno.

 

Tarče napada so že bili komitenti nekaterih slovenskih bank. V Poštni banki Slovenije nismo zaznali tovrstnih elektronskih sporočil, kljub temu pa vas preventivno obveščamo o potencialnih nevarnostih. Lažna sporočila so na prvi pogled prepričljiva - zapisana v slovenskem jeziku, s skoraj identičnim logotipom in kreativno podobo banke.

 
Svetujemo, da ste pazljivi in ne klikate na dane povezave oziroma ne odpirate morebitnih priponk, kadar niste prepričani, da sporočilo prihaja iz zaupanja vrednega naslova. V banki nikoli od svojih komitentov ne zahtevamo posredovanja zaupnih osebnih podatkov preko elektronske pošte.
 

Več informacij najdete na spletnih straneh Združenja bank Slovenije, SI-Cert in Varni na internetu.

19.01.2015   Nova zloženka Združenja bank Slovenije >>

Združenje bank Slovenije je izdalo novo zloženko o pridobivanju podatkov o strankah, ki so potrebni zaradi izvajanja predpisanih zahtev na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. 

 

 

V zloženki je obrazloženo:

 • Zakaj morajo banke in hranilnice pridobivati podatke o svojih strankah in kakšno pravno podlago imajo za to?
 • Kakšne so koristi pridobivanja podatkov o strankah?
 • Katere podatke o strankah morajo banke pridobiti?
 • Ali zadošča, da banka od stranke zgolj pridobi podatke, ali jih mora tudi preveriti?
 • Kdaj morajo banke pridobiti te podatke?
 • Kako banke ravnajo s temi podatki?

Vsebina zloženke

30.09.2014   NOVO Zavarovanje kartic in osebnih predmetov >>

Plačilne kartice so naš vsakodnevni sopotnik. Morebitna izguba ali kraja kartice pa nam lahko povzroči velike finančne posledice.

 

V Poštni banki Slovenije lahko sedaj sklenete novo vrsto zavarovanja, Zavarovanje kartic in osebnih predmetov, ki krije škodo, nastalo ob izgubi ali kraji vaših bančnih kartic, skupaj z osebnimi predmeti. Letna premija zavarovanja znaša samo 7,20 EUR.

 

Kako sklenete zavarovanje?

Pokličite brezplačno telefonsko številko 080 80 58 ali telefonsko številko 02 228 83 50 in se dogovorite, da vam pošljemo na dom vso potrebno dokumentacijo. povpraševanje lahko pošljete tudi na elektronski naslov info@pbs.si.

 

Več informacij o zavarovanju

27.08.2014   FATCA sporazum >>

Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike 2. 6. 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ki velja od 1. 7. 2014.

 

Po zahtevah iz sporazuma smo dolžne finančne inštitucije v Sloveniji informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci, poročati slovenskim davčnim organom. Te informacije bodo nato sporočene ameriški davčni upravi IRS – Internal Revenue Service.

 

Več informacij

11.08.2014   Opozorilo v zvezi z virtualnimi valutami >>

Želimo vas opozoriti na tveganja, s katerimi se lahko srečate, če kupujete, hranite ali trgujete z virtualnimi valutami, kot je npr. bitcoin.

 

Razvoj spletnega poslovanja in nakupovanja je spodbudil tudi pojav novih načinov plačevanja, kot so virtualne valute. Postajajo vse bolj priljubljene. Virtualne valute so povsem nereguliran digitalni denar, za katerega ne veljajo nobeni regulativni zaščitni ukrepi. Najbolj pogosta tveganja, katerim ste zato izpostavljeni, so:
• nenaden propad ali prenehanje delovanja menjalne platforme,
• odtujitev sredstev iz elektronske denarnice,
• prevare (npr. t.i. Ponzijeva shema),
• zlorabe za kriminalne dejavnosti, vključno s pranjem denarja,
• nihanje vrednosti posamezne virtualne valute, vse do upada na nič.

 

Če kupujete virtualne valute, vam priporočamo, da se v celoti seznanite z njihovimi posebnimi značilnostmi. Pozanimajte se glede lastništva, poslovnega modela in preglednosti menjalnih platform. Ne uporabite v ta namen denarja, za katerega si ne morete privoščiti, da ga izgubite. S svojo digitalno denarnico ravnajte skrajno previdno, v njej ne hranite velikih vsot denarja daljši čas.

 

Več informacij lahko preberete na spletnih straneh Banke Slovenije in Združenja bank Slovenije.

01.06.2014   Storitve za pravne osebe na pogodbenih poštah >>

Banka je zaradi racionalizacije poslovne mreže Pošte Slovenije v novembru 2012 pričela s ponujanjem nekaterih storitev na pogodbenih poštah.

V lokalnih okoljih so pogodbene pošte dobro sprejete predvsem zaradi daljšega delovnega časa, kot so ga prvotno v teh okoljih imele redne pošte. Zato sta se Poštna banka Slovenije in Pošta Slovenije sporazumeli, da pogodbene pošte od 1. 6. 2014 poleg storitev za fizične osebe izvajajo storitve tudi za pravne osebe, in sicer za mala podjetja, samostojne podjetnike in društva. Ti lahko na pogodbenih poštah opravijo negotovinsko plačilo v breme transakcijskega računa pravne osebe do 3.000 EUR, izvedejo polog gotovine na transakcijske račune do 3.000 EUR in dvignejo gotovino s transakcijskega računa do največ 1.000 EUR.

20.03.2014   Ugodnosti za nove imetnike osebnega računa >>

NOV ZAČETEK, paket ugodnosti za nove imetnike osebnega računa s kartico, prinaša naslednje ugodnosti:

 • brezplačno polletno vodenje osebnega računa s kartico za imetnike računov z rednimi prilivi,
 • brezplačen pristop k elektronskemu in mobilnemu bančništvu,
 • polovični stroški odobritve prvega izrednega limita,
 • brezplačno osebno svetovanje mobilnega bančnega svetovalca pri najemu stanovanjskega kredita,
 • 30 % popusta pri naročilu osebnih znamk Pošte Slovenije.

Otvoritev osebnega računa lahko naročite tu.