Redni tehnični pregledi so obvezni za vsa vozila v cestnem prometu

Tehnični pregledi so postopki, ki jih redno izvajajo neodvisni in pooblaščeni izvajalci tehničnih pregledov. Datum tehničnega pregleda imate odtisnjenega na zadnji strani prometnega dovoljenja in si ga je vredno zapomniti. 

Prvi tehnični pregled osebnega vozila mora biti opravljen, ko vozilo dopolni 4 leta. Kasnejši tehnični pregledi si sledijo na vsaki dve leti, potem ko vozilo dopolni 8 let pa na vsako leto. Tehnično brezhibnost tovornih vozil je potrebno preveriti vsako leto, medtem ko imajo vozila za prevoze potnikov še pogostejše tehnične preglede, in sicer na pol leta.

 

Vaše vozilo na tehnične preglede ustrezno pripravite 

Vozila morajo biti za tehnične preglede primerno vzdrževana, nepoškodovana in čista. Zato je priporočljivo, da vaše vozilo pred tem odpeljete k profesionalnemu mehaniku, ki ga bo ustrezno pregledal in odpravil morebitne okvare. 

Na tehničnih pregledih preverijo najpomembnejše sklope, zato bodite nanje še posebej pozorni. To so luči, zavore, krmilni mehanizem, podvozje, smerniki, pnevmatike, brisalce, prisotnost plinov in še marsikaj drugega. Prav tako pa prevrite tudi obvezno opremo kot je rezervno kolo, varnostni trikotnik, veljaven komplet prve pomoči, rezervne žarnice in zimska oprema.

Podaljšanje registracije vozil je možno le, če so tehnični pregledi uspešno opravljeni 

Res je, da so tehnični pregledi najboljši način za preverjanje tehnične brezhibnosti vozil in s tem izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Brez tehničnih pregledov pa ne morete opraviti tudi registracije vozil in se zato z vozilom ne smete odpraviti na cesto. Podaljšanje registracije se opravi vsako leto, ko preteče veljavnost prometnega dovoljenja.

Ob registraciji vozil se podaljša tudi veljavnost prometnega dovoljenja, toda le, če je plačan prispevek iz naslova dajatve za uporabo cest. Ne smemo pozabiti pa tudi na sklenjeno obvezno zavarovanje, brez katerega registracija prav tako ni možna. Torej, če se želite voziti po naših cestah z urejenimi dokumenti, potem so obvezni redni tehnični pregledi.