Vsaka gasilska intervencija je pomembna, ne glede na to, kako zahtevna je

Gasilci imajo vse od osamosvojitve Slovenije izjemno pomembno vlogo, saj s svojim znanjem predstavljajo najmočnejšo silo za ukrepanje v primeru naravnih in drugih nesreč. Vsakemu njihovemu posredovanju pravimo gasilska intervencija, v kateri morajo gasilci slediti točno določenim navodilom ter priporočilom.

V več kot 30 letih samostojne države so gasilci opravili ogromno gasilskih intervencij. V zadnjih letih se njihovo število giblje v povprečju med 12.000 in 15.000 intervencij na leto. Gasilske intervencije so najpogostejše v primeru požara, prometnih nesreč, naravnih nesreč in v mnogih drugih situacijah, ko je potrebno reševati življenja in premoženje ljudi.

Požar in prometne nesreče sta najpogostejša razloga za gasilsko intervencijo

Gasilce na delu najpogosteje srečamo v primeru manjših ali večjih požarov na objektih ali v naravi, vse pogostejša pa je na žalost tudi gasilska intervencija v primeru prometnih nesreč. V tem primeru je hitra odzivnost toliko bolj pomembna, saj so pogosto ogrožena tudi človeška življenja.

Zavedati pa se je potrebno, da je gasilska intervencija v primeru požara in prometne nesreče popolnoma drugačna. Zato je za vsakega gasilca pomembno, da je seznanjen z operativnimi taktičnimi postopki v primeru različnih gasilskih intervencij. 

Način posredovanja v gasilski intervenciji je odvisno od vrste nesreče

Vendar pa požar in prometne nesreče nista edina razloga za gasilsko intervencijo. Vsi dobro vemo, da nam gasilci prvi priskočijo na pomoč tudi v primeru drugih nesreč, kot so na primer poplave, žled, reševanja iz vode, razlitje nevarnih snovi ali epidemije. In vsaka takšna gasilska intervencija je izjemno pomembna.

Dejstvo je, da je zaradi podnebnih sprememb, razvoja civilizacije in tehnologije gasilska intervencija vse pogostejša, saj je takšnih nesreč in dogodkov vedno več. Ne glede na to, v kakšnem obsegu se dogajajo, vedno za seboj puščajo veliko materialno škodo, uničujejo naravo ali povzročajo socialno stisko ljudi, zato je pravilno ukrepanje gasilcev ključnega pomena.